ژل شستشوی صورت مخصوص پوست دارای آ کنه

عملکرد
- ممانعت از تکثیر بیش از حد سلول های کراتینوسیت پوست
- اثر بازدارندگی بر روی تکثیر بیش از حد باکتری طبیعی پوست (P.Acne)
- تنظیم ترشح سبوم پوست )غدد چربی(
- مهار کننده آنزیم 5-آلفا ردوکتاز
- جلوگیری از ایجاد جای جوش بر روی پوست
- دارای خواص ضد التهابی

مواد موثره ژل آنتی آ کنه سروینا
ترکیب آک نت
عصاره برگ ویلو

نحوه مصرف ژل آنتی آکنه سروینا
ابتدا پوست را توسط ژل شستشوی مخصوص نوع پوست )چرب، خشک و یا آ کنه دار سروینا(  تمیز کرده و پس از خشک نمودن آن، مقدار کافی از ژل آنتی آ کنه سروینا را بر روی جوش ها مالیده و به آرامی ماساژ دهید تا به خوبی جذب شود. پس از 30 دقیقه مجددا پوست خود را توسط شوینده سروینا تمیز نمایید.

.

 


 

 ژل آکنه واش


100 mle


دانلود کاتالوگ