ژل روشن کننده بدن سروینا

عملکرد
-فاقد هیدروکینون، کوژیک اسید و الکل
-مهار آنزیم تیروزیناز و مهار تولید ملانین
-محافظت از رطوبت پوست

ترکیبات موثره ژل روشن کننده بدن سروینا
عصاره گیاهی شیرین بیان
عصاره بندواش آفریقایی
صمغ درخت تارا
عصاره بید سفید

نحوه مصرف ژل روشن کننده بدن سروینا
قبل از استفاده ناحیه مورد نظر را با یک پاک کننده مخصوص نوع پوست خود تمیز کنید و سپس ژل روشن کننده بدن سروینا را بر روی موضع قرارداده و با حرکت ملایم انگشتان آن را ماساژ دهید.

ژل روشن کننده بدن


75 mle


 

دانلود کاتالوگ