ژل روشن کننده صورت و گردن سروینا

عملکرد
- فاقد هیدروکینون، کوژیک اسید و الکل
- مهار آنزیم تیروزیناز و مهار تولید ملانین
- جلوگیری از هدر رفتن رطوبت پوست

ترکیبات موثر ژل روشن کننده صورت و گردن سروینا
عصاره گیاه شیرین بیان
عصاره گیاه بندواش آفریقایی
صمغ درخت تارا

نحوه مصرف ژل روشن کننده صورت و گردن سروینا
قبل از استفاده ناحیه مورد نظر را با یک پاک کننده مخصوص نوع پوست خود تمیز کنید ) ژل شستشوی صورت پوست چرب سروینا / ژل شستشوی صورت پوست خشک ومعمولی سروینا( و سپس ژل روشن کننده صورت و گردن سروینا را بر روی موضع قرارداده و با حرکت ملایم انگشتان آن را ماساژ دهید حداقل 5 تا 6 ساعت روی پوست بماند و سپس بشویید.

.

 

 


ژل روشن کننده پوست صورت


50 mle


 

 دانلود کاتالوگ