ژل پاک کننده و ضدعفونی کننده دست سروینا

مرطوب کننده

روش مصرف ژل پاک کننده و ضدعفونی کننده دست سروینا

مقدار کافی از ژل پاک کننده و ضدعفونی کننده دست سروینا را روی دست ها ریخته و به خوبی ماساژ دهید تا جذب شود.


ژل پاک کننده و ضدعفونی کننده دست سروینا


(میزان الکل 70 درصد) 

250 mle

دانلود کاتالوگ