شرکت سروش طراوت طبیعت - سنجش رضایتمندی مشتری

اضافه به 

نوع مشتری *
 
استان: *
شهر: *
منطقه
نوع درخواست *
 
محصول مورد نظر *
شماره سریال ساخت
تاریخ تولید
مدت زمان استفاده از محصول *
نام *
نام خانوادگی *
آدرس
تلفن
تلفن همراه *
ایمیل
اهمیت کیفیت محصول *
اهمیت جذابیت بسته بندی محصولات سروینا *
اهمیت قیمت محصولات *
اهمیت رضایت از مشاوران شرکت در داروخانه ها *
اهمیت میزان رضایت مندی محصول نسبت به محصولات مشابه دیگر *
اهمیت نحوه تبلیغ *
میزان رضایت از کیفیت محصول *
میزان رضایت از جذابیت بسته بندی محصولات سروینا *
میزان رضایت از قیمت محصولات *
میزان رضایت از مشاوران شرکت در داروخانه ها *
میزان رضایت مندی محصول نسبت به محصولات مشابه دیگر *
میزان رضایت از نحوه تبلیغ *
توضیحات

 

 طراحی و توسعه : رضا محمودزاده - 09198154415- ra.refa@yahoo.com