لیست نمایندگی ارومیه

نمایندگی پخش طبیعت نوین

آدرس: پست:آذربایجان غربی ارومیه خیایان سرداران 1 ما بین چهارراه حافظ و میدان نه پله ساختمان اسپوتا طبقه 6 واحد 17 کد پستی 57139-66869

تلفن: 04432254618