لیست نمایندگی سمنان

نمایندگی پخش فیروزیان

آدرس: سمنان- شهرک روزیه-میدان دماوند-نیزوای شمالی- کوچه 28 غربی- انتهای کوچه-کدپستی: 3519957499

تلفن: 09122313599