لیست نمایندگی مشهد

نمایندگی پخش نوین گستر شرق

آدرس: مشهد ،بزرگراه آسیایی آزادی 131 کوچه چهارم ( آزادی 131/8) سمت چپ پلاک 339 سوله درب قهو ه ای کد پستی 9198177513

تلفن: 05136515728